Idea budowy pomnika dziecka utraconego

  • Home
  • Idea budowy pomnika dziecka utraconego

Doświadczenie rodziców po stracie w kwestii pożegnania czy pogrzebu dziecka są różnorakie.

Niektórzy z nas pochowali swoje dzieci, mamy groby gdzie możemy pójść, zapłakać, powspominać, spotkać się z naszymi straconymi dziećmi. Inni rodzice nie wiedzieli że mogą pochować dziecko, nie mieli takich możliwości lub po prostu nie byli w stanie myśleć o tym zatopieni w stracie, żałobie i rozpaczy. Trzeba też wspomnieć o sytuacjach kiedy rodzice nie chcieli mieć do czynienia ze straconym dzieckiem i >pozostawili dalszy los jego ciała w rękach instytucji szpitalnych. 

Oni nie mają grobów swoich dzieci.

Niezależnie od kolei losu rodziców po stracie wszyscy spotykamy się w momencie kiedy chcemy nawiązać kontakt z naszymi dziećmi i po prostu pożegnać się z nimi. 

Nasza wspólnota gromadzi rodziców po stracie i doskonale rozumiemy tę potrzebę. Dlatego od lat staramy się o ustanowienie w Lublinie takiego miejsca. Publicznego, symbolicznego i uniwersalnego. Dostępnego dla wszystkich.

W listopadzie 2020 r udało się sfinalizować zakup miejsca na cmentarzu na Majdanku. Na razie stoi tam drewniany krzyż. W miarę gromadzenia środków będziemy realizować plan postawienia pomnika dziecka utraconego. 

Chcemy żeby to miejsce służyło rodzicom po stracie, niezależnie od wyznawanych wartości i niezależnie od losu jakiego doświadczyli gdyż wiemy, że w tej stracie wszyscy jesteśmy podobni. Miłość do dziecka jest uniwersalnym uczuciem i wszyscy cierpimy z powodu takiej straty.

Zapraszamy więc wszystkich rodziców, którzy czują ból po stracie dziecka aby traktowali to miejsce jako swoją przestrzeń do: przeżywania straty, modlitwy, medytacji nad życiem, które nas tak ciężko doświadczyło, czy kontaktu ze swoim straconym dzieckiem.